Coronavirus: actuele richtlijnen

Vanaf 10 januari 2022 gelden volgende maatregelen:

Nieuw op de website: een virtuele rondleiding!

Ontdek onze campussen virtueel in 360º met uitleg over de infrastructuur en klaslokalen.
Selecteer in de menubalk 'Onze school' en kies 'Virtuele rondleiding'.

Nieuwe studierichting in schooljaar 2021 - 2022

 

Doorstroom 3 Sportwetenschappen

(klik op de foto voor meer info)

 

Komende activiteiten schooljaar 2021 - 2022

 

 

GO! Atheneum Tungrorum in Tongeren biedt algemeen-, beroeps- en technisch secundair onderwijs aan. Het is een school vol leven en initiatieven.
Respect, ambitie en betrokkenheid vormen de rode draad in het schooltraject en helpen de jongere zich voor te bereiden tot een sterke speler in een complexe samenleving.
Onze school staat voor modern en kwaliteitsvol onderwijs, mee met de tijd. Discipline en stiptheid, participatie en dialoog zijn sleutelwoorden op onze school.
Naast een stevige cognitieve basis besteden we veel aandacht aan het bijbrengen van attitudes, vaardigheden en competenties. Een geïntegreerde en goed gestructureerde leerlingenbegeleiding met een efficiënte leer- en onderwijsloopbaanbegeleiding zorgt voor een optimale voorbereiding op verdere studies in het hoger onderwijs.
De schoolcultuur van GO! Atheneum Tungrorum is trouw aan het pedagogisch project van het GO! en stelt de ontwikkeling van de lerende centraal. Een breed zelfbeeld helpt de jongere inzicht te krijgen in eigen talenten. Een divers leerparcours daagt de jongere uit zichzelf ten volle en maximaal te ontwikkelen. Via motiverend leren in een uitdagende leeromgeving begeleiden we de lerende in zijn ontwikkeling.
De positieve schoolsfeer versterkt bij de leerlingen hun 'geloof in eigen kunnen' en dat is voor onze school erg belangrijk.