Infoavond: bekijk de Campus Plinius infoavond-website

Onze Campus Plinius infoavond-website vinden jullie op https://infoavond.atheneumtungrorum.be

Coronavirus: actuele richtlijnen

Vanaf 16 november 2020 gelden volgende maatregelen volgens code oranje:

Nieuw op de website: een virtuele rondleiding!

Ontdek onze campussen virtueel in 360º met uitleg over de infrastructuur en klaslokalen.
Selecteer in de menubalk 'Onze school' en kies 'Virtuele rondleiding'.

Nieuwe studierichtingen in schooljaar 2020 - 2021

 

Duaal leren in BSO 7 - Duaal leren - Kinderbegeleider of zorgkundige
Leren op school en op de werkplek

 

Schakeljaar BSO 7 Secundair Onderwijs - Hoger Onderwijs
om je voor te bereiden op Hoger secundair onderwijs

 

Komende activiteiten schooljaar 2019 - 2020

 

 

GO! Atheneum Tungrorum in Tongeren biedt algemeen-, beroeps- en technisch secundair onderwijs aan. Het is een school vol leven en initiatieven.
Respect, ambitie en betrokkenheid vormen de rode draad in het schooltraject en helpen de jongere zich voor te bereiden tot een sterke speler in een complexe samenleving.
Onze school staat voor modern en kwaliteitsvol onderwijs, mee met de tijd. Discipline en stiptheid, participatie en dialoog zijn sleutelwoorden op onze school.
Naast een stevige cognitieve basis besteden we veel aandacht aan het bijbrengen van attitudes, vaardigheden en competenties. Een geïntegreerde en goed gestructureerde leerlingenbegeleiding met een efficiënte leer- en onderwijsloopbaanbegeleiding zorgt voor een optimale voorbereiding op verdere studies in het hoger onderwijs.
De schoolcultuur van GO! Atheneum Tungrorum is trouw aan het pedagogisch project van het GO! en stelt de ontwikkeling van de lerende centraal. Een breed zelfbeeld helpt de jongere inzicht te krijgen in eigen talenten. Een divers leerparcours daagt de jongere uit zichzelf ten volle en maximaal te ontwikkelen. Via motiverend leren in een uitdagende leeromgeving begeleiden we de lerende in zijn ontwikkeling.
De positieve schoolsfeer versterkt bij de leerlingen hun 'geloof in eigen kunnen' en dat is voor onze school erg belangrijk.