Leerlingenraad

 

 

Wij willen de leerlingen actiever betrekken bij het schoolgebeuren, want SCHOOL IS MEER DAN ALLEEN LEREN.

Leerlingen leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar hun mening, voorstellen doen, activiteiten organiseren, laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Problemen, vragen en voorstellen van de andere leerlingen verzamelen, naar voor brengen en samen naar oplossingen en antwoorden zoeken.

Actief zijn binnen de leerlingenraad wil o.a. zeggen: voorstellen formuleren, compromissen sluiten, mensen motiveren, projecten uitwerken, samen met de anderen en in overleg "school" maken. Deze vaardigheden komen de leerlingen ook later zeker van pas.

Ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt op school en werken aan een positief leer- en leefklimaat is belangrijk.
Om de participatie te optimaliseren zijn verschillende studierichtingen en leerjaren vertegenwoordigd.

School maken kunnen we niet alleen. Onze school gelooft voor 100% in ‘samen school maken’. Met de inbreng van leerlingen, ouders, de buurt en het hele schoolteam komen we tot de beste leeromgeving voor al onze leerlingen.
De leerlingen zijn het hart van onze school.

Het is dan ook logisch dat zij in onze school een belangrijke stem hebben. Wij zijn er immers van overtuigd dat leerlingen als geen ander weten wat er echt gebeurt op school. Die honderden stemmen en ideeën worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad, die niet alleen zorgt voor extra sfeer en leuke activiteiten op school, maar ook de spreekbuis is naar leerkrachten en directie.

De leerlingenraad is dus het middel bij uitstek om kenbaar te maken wat goed of minder goed gaat op school.

Een leerling getuigt:

“Ik zit al bijna 3 jaar in de leerlingenraad omdat ik vind dat ook leerlingen hun zegje mogen hebben in school. Wij willen dat school niet alleen maar leren is. We willen er met z’n allen wat leuks van maken. Zo deden wij vorig jaar een fotoshoot met Valentijn, we realiseerden een hippe graffiti-muur in de studiezaal en dit jaar maken we een kunstwerk voor de eetzaal. Binnenkort staat ook de vriendschapsfuif voor de eerste graad op het programma!”

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren