Schoolreglement 2019 - 2020

Goede afspraken maken de beste vrienden

Wanneer je inschrijft in onze school, gaan je ouders en jijzelf akkoord met het volledige schoolreglement. Daarom vragen we je om ons schoolreglement goed te lezen. We verwachten een stipte naleving
De belangrijkste leefregels sommen we hier even voor je op:

1. Je komt altijd op tijd, ook in de refter. Je blijft niet rondhangen in de omgeving van de school voor en na de lessen (zeker niet in de portalen van de buren). Bij het aankomen worden de sigaretten meteen gedoofd in de voorziene asbak.

2. Je brengt je agenda altijd mee naar school, ook tijdens de examens. Je geeft hem onmiddellijk en zonder protest af als er om gevraagd wordt.

3. Bij het belsignaal wacht je in de rij op de speelplaats, ook als je studie hebt. Je gaat samen met je klasgenoten, onder begeleiding naar je klaslokaal of naar de studiezaal.

4. Tijdens de pauze ben je op de speelplaats en zeker niet in de gangen.

5. Je bent altijd beleefd tegenover de personeelsleden en medeleerlingen. We spreken altijd Nederlands op school.

6. Je hebt het nodige materiaal bij je. Je draagt zorg voor je eigen materiaal, dat van anderen en dat van de school. Daarom moet je een degelijke boekentas gebruiken.

7. Je verlaat het lokaal pas als je daarvoor de toestemming krijgt.

8. Tijdens de les mag je water drinken, geen frisdranken of andere. Dit mag echter niet in de computerlokalen. Je eet enkel tijdens de pauzes. Afval gooi je in de juiste vuilnisbakken.

9. Sigaretten, alcohol en andere drugs zijn verboden.

10. Als je afwezig bent, telefoneren je ouders vóór 10.00u naar school. Je wettigt elke afwezigheid binnen de afgesproken termijn (zie nota afwezigheden). Attesten en andere formulieren worden afgegeven op het secretariaat.

11. Je kleedt je behoorlijk binnen de normen van het fatsoen, ook bij warm weer. D.w.z. geen strandkleding, geen spaghettibandjes, geen teenslippers,…

12. GSM is uitgeschakeld in het schoolgebouw. Hetzelfde geldt voor elektronische gadgets. Enkel als de leerkracht uitdrukkelijk toestemming geeft, mag je deze gebruiken in de klas. BELLEN MAG NOOIT. DE SCHOOL IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF DIEFSTAL.

13. Bij de directie ben je altijd welkom, maak wel altijd eerst een afspraak via de graadcoördinator.

Het volledige schoolreglement voor GO! Atheneum Tungrorum - Campus Ambiorix (1ste graad) kan je hier vinden:

 

 

Het volledige schoolreglement voor GO! Atheneum Tungrorum - Campus Plinius (2de en 3de graad) kan je hier vinden:

 

 

 

Copyright © 2020 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren