Studieaanbod:

Doorstroom

5 + 6 Sportwetenschappen

 

 

De richting Doorstroom 5 + 6 Sportwetenschappen is een nieuwe richting die focust op het bestuderen van wetenschapsdomeinen.

Deze studierichting is gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar natuurwetenschappen, in het bijzonder ‘mens en gezondheid’, centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen een fysiek actieve en sportieve ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit en naar een natuurwetenschappelijk referentiekader. Hierbij ligt de focus op onder meer toegepaste wetenschappen zoals functionele anatomie, biomechanica, (cellulaire) inspanningsfysiologie, trainingsleer, motorisch leren en (sport)voedingsleer.

Leerlingenprofiel:

Een leerling uit de studierichting Doorstroom 5 + 6 Sportwetenschappen:

Toekomstperspectieven:

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Plinius in de Keversstraat 26 in Tongeren.

Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2023 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren