Smartschool en Resultaten

 

Smartschool Logo

 

Smartschool

Smartschool is een digitaal leerplatform waar leerlingen met hun leraren of met hun medeleerlingen informatie kunnen uitwisselen ter ondersteuning van schoolgebonden activiteiten of opdrachten. Smartschool mag enkel gebruikt worden voor schooldoeleinden. Deze elektronische leeromgeving biedt leerkrachten tal van mogelijkheden om hun lessen te ondersteunen. Extra remediëringsoefeningen, digitale toetsen, filmfragmenten en individuele leerpaden behoren tot de mogelijkheden.

Via het beveiligde berichtensysteem van Smartschool kunnen leerkrachten, leerlingen en ouders veilig met mekaar communiceren. Berichtjes komen altijd aan. De school heeft meer controle op de communicatiestromen dan bij traditionele e-mailtoepassingen. Dat geeft vertrouwen en werkt een stuk aangenamer.

Als ouders kan u met de co-account gratis inloggen op Smartschool. Zo kan u volgen wat uw zoon of dochter in de verschillende vakken doet, welke activiteiten er op de school zijn, communiceren met de leerkrachten, online resultaten en rapporten bekijken,…

Smartagenda

De inhoud van de smartagenda is volledig gebaseerd op de informatie die de leerkracht heeft ingevuld. Dit laat leerlingen toe te zien wanneer ze iets moeten afgeven of een toets moeten voorbereiden en zet hen aan na te denken over de planning en de voorbereiding van hun schoolwerk.

Ook voor ouders biedt deze digitale schoolagenda voordelen: u krijgt betrouwbare en volledige informatie over de lesonderwerpen en over de planning van taken en toetsen.

Resultaten

In het rapportsysteem Resultaten worden alle cijfers en evaluaties van de leerlingen verzameld. Alle informatie komt hier samen, zodat de opvolging makkelijk kan gebeuren.

Leerlingen en ouders kunnen op elk moment de schoolresultaten raadplegen. Van zodra een leerkracht resultaten publiceert in het puntenboekje kan je ze onmiddellijk bekijken. Ook de feedback is zichtbaar waardoor communicatie veel duidelijker en sneller verloopt.

 

 

 

Copyright © 2023 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren