CompassMe

 

CompassMe Logo

 

Als school  is het onze taak om onze leerlingen allerlei vaardigheden en kennis bij te brengen. De meeste leerinhouden worden geëvalueerd via taken, toetsen, ... en de resultaten hiervan vinden leerlingen en ouders terug in Resultaten op Smartschool.

Maar er zijn ook heel wat competenties die onze leerlingen niet in één vak maar doorheen meerdere vakken leren, inoefenen en verbeteren. Deze komen ook aan bod in projecten. Door de hervorming secundair onderwijs wordt ook verwacht dat de school leerlingen begeleidt naar deze doelen. 

Voor de evaluatie van deze doelen en competenties gebruiken wij vanaf deze periode naast Smartschool het evaluatiesysteem ‘CompassMe’, een online tool op de website van Questi.

Compass Me is gebaseerd op het principe van eigenaarschap van de leerling: via zelfevaluaties krijgen de leerlingen het eerste woord in hun evaluatie van verschillende competenties en vaardigheden zoals samenwerken, zelfstandig werken, plannen en organiseren maar ook doelen rond bv. burgerschap en culturele expressie. Naast de evaluaties door de leerkracht, evalueren de leerlingen zich dus ook 2 keer per rapportperiode zelf. De leerlingen worden begeleid voor het werken met deze tool in het vak ‘leren leren’.

Het is de leerling zelf die nadenkt over mogelijke actiepunten die hem of haar kunnen helpen in de groei binnen bepaalde kwaliteiten. Ook de leerkracht koppelt zijn bevindingen en evaluaties hieraan. Zo is CompassMe de ideale tool om op een groeigerichte manier te werken.

Op het einde van een periode is er een competentierapport. Hiermee kan de groei visueel mooi voorgesteld worden. Als ouder kan je op die manier de groei in vaardigheden en competenties van jouw zoon of dochter volgen. CompassMe maakt breder evalueren mogelijk.

 

 

Meer info over CompassMe kan je vinden op:

 

 

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren