Studieaanbod:

Doorstroom

5 + 6 Wetenschappen - wiskunde

 

 

Wat mag je verwachten:

In deze studierichting krijg je een stevig pakket biologie, fysica, chemie en aardrijkskunde. Je leert abstract en formeel denken en verwerft de nodige maturiteit om zelfstandig te redeneren en handelen.

Daarnaast leer je elementaire meetinstrumenten hanteren, proeven uitvoeren en wetenschappelijke verslagen opstellen. De pool wetenschappen legt de klemtoon op het aanleren van een wetenschappelijke denkwijze gekenmerkt door zin voor kritiek, objectiviteit, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid.

In de studierichting Doorstroom 5 + 6 Wetenschappen - wiskunde wordt de pool wetenschappen aangevuld met 7u wiskunde.

Het programma wiskunde wordt gekenmerkt door veel diepgang met bijzondere aandacht voor bewijsvoering. Het onderwijs in de wiskunde klimt naar een hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

Toekomstperspectieven:

De pool wetenschappen biedt een goede voorbereiding voor ingenieursstudies (burgerlijk, industrieel, bio-ingenieur) en de studie van de exacte wetenschappen (wis-, natuur- en scheikunde).

Dankzij het doorgedreven abstracte denken en het logisch redeneren, bereidt de wiskunde leerlingen voor op het nagenoeg alle studierichtingen van het hoger onderwijs. De pool wiskunde is onontbeerlijk voor ingenieursstudies (burgerlijk, industrieel, bio-ingenieur) en de studie van de exacte wetenschappen (wis-, natuur- en scheikunde).

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Plinius in de Keversstraat 26 in Tongeren.
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren