Studieaanbod:

Doorstroom

5 + 6 Moderne talen - wetenschappen

 

 

Wat mag je verwachten:

In deze studierichting krijg je een stevig pakket biologie, fysica, chemie en aardrijkskunde. Je leert abstract en formeel denken en verwerft de nodige maturiteit om zelfstandig te redeneren en handelen.

Daarnaast leer je elementaire meetinstrumenten hanteren, proeven uitvoeren en wetenschappelijke verslagen opstellen. De pool wetenschappen legt de klemtoon op het aanleren van een wetenschappelijke denkwijze gekenmerkt door zin voor kritiek, objectiviteit, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid.

In de studierichting Doorstroom 5 + 6 Moderne Talen - wetenschappen wordt de pool wetenschappen aangevuld met een stevige dosis moderne vreemde talen.

Naast 4u Frans en 3u Engels heb je ook 2u Duits. In de taallessen besteden we veel aandacht aan communicatieve vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken).

We bestuderen ook taalfenomenen: je leert hoe talen opgebouwd zijn, en wat de verschillen en gelijkenissen zijn tussen de verschillende talen uit je opleiding.

Toekomstperspectieven:

De pool wetenschappen biedt een goede voorbereiding voor ingenieursstudies (burgerlijk, industrieel, bio-ingenieur) en de studie van de exacte wetenschappen (wis-, natuur- en scheikunde).

De andere studierichtingen komen echter ook nog steeds in aanmerking want je geniet een erg brede, algemene opleiding.

De opleiding moderne vreemde talen sluit aan bij de een brede waaier aan studiemogelijkheden, zowel aan hogescholen als aan universiteiten : taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, logopedie

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Plinius in de Keversstraat 26 in Tongeren
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren