Studieaanbod:

Doorstroom

5 + 6 Latijn - wiskunde

 

 

Wat mag je verwachten:

In de pool Latijn openbaart de klassieke wereld zich volledig dankzij een waaier aan teksten uit diverse genres (epos, poëzie, drama, geschiedschrijving, retorische teksten, satire, filosofie) die terecht tot de wereldliteratuur worden gerekend. Je krijgt inzicht in de verschillende Latijnse genres en je verdiept je kennis over de maatschappij, cultuur en kunst van de Romeinen.

De antieke wereld vormt het uitgangspunt om te reflecteren over onze huidige samenleving, kunstuitingen en literatuur, en levert een waardevolle basis om de moderne talen beter te beheersen.

Je leert nauwgezet analyseren, kritisch nadenken en redeneren.

In de studierichting Doorstroom 5 + 6 Latijn - wiskunde wordt de pool Latijn aangevuld met 7u wiskunde.

Het programma wiskunde wordt gekenmerkt door veel diepgang met bijzondere aandacht voor bewijsvoering. Het onderwijs in de wiskunde klimt naar een hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

Toekomstperspectieven:

De studie van het Latijn is een goede training in het nauwkeurig en logisch denken en dus een uitstekende voorbereiding voor elke vorm van wetenschappelijk onderzoek.

Deze richting biedt je dus een zeer brede en degelijke algemene vorming en bereidt je voor op een waaier aan hogere studies: Geschiedenis, Psychologie, Taal en Literatuur, Rechten, …

De pool wiskunde is onontbeerlijk voor ingenieursstudies (burgerlijk, industrieel, bio-ingenieur) en de studie van de exacte wetenschappen (wis-, natuur- en scheikunde). Dankzij het doorgedreven abstracte denken en het logisch redeneren, bereidt de wiskunde leerlingen voor op het nagenoeg alle studierichtingen van het hoger onderwijs.

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Plinius in de Keversstraat 26 in Tongeren
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren