Studieaanbod:

Doorstroom

5 + 6 Latijn - wetenschappen

 

 

Wat mag je verwachten:

In de pool Latijn openbaart de klassieke wereld zich volledig dankzij een waaier aan teksten uit diverse genres (epos, poëzie, drama, geschiedschrijving, retorische teksten, satire, filosofie) die terecht tot de wereldliteratuur worden gerekend. Je krijgt inzicht in de verschillende Latijnse genres en je verdiept je kennis over de maatschappij, cultuur en kunst van de Romeinen.

De antieke wereld vormt het uitgangspunt om te reflecteren over onze huidige samenleving, kunstuitingen en literatuur, en levert een waardevolle basis om de moderne talen beter te beheersen.

Je leert nauwgezet analyseren, kritisch nadenken en redeneren

In de studierichting Doorstroom 5 + 6 Latijn - wetenschappen wordt de pool Latijn aangevuld met 5u wiskunde en 5u wetenschappen.

In de lessen wetenschappen leer je abstract en formeel denken en verwerf je de nodige maturiteit
om zelfstandig te redeneren en handelen. Daarnaast leer je elementaire meetinstrumenten hanteren, proeven uitvoeren en wetenschappelijke verslagen opstellen.

Deze studierichting legt de klemtoon op het aanleren van een wetenschappelijke denkwijze gekenmerkt door zin voor kritiek, objectiviteit, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid.

Toekomstperspectieven:

De studie van het Latijn is een goede training in het nauwkeurig en logisch denken en dus een uitstekende voorbereiding voor elke vorm van wetenschappelijk onderzoek.

Deze richting biedt je dus een zeer brede en degelijke algemene vorming en bereidt je voor op een waaier aan hogere studies: Geschiedenis, Psychologie, Taal en Literatuur, Rechten, …

De pool wetenschappen biedt een goede voorbereiding voor ingenieursstudies (burgerlijk, industrieel, bio-ingenieur) en de studie van de exacte wetenschappen (wis-, natuur- en scheikunde).

De andere studierichtingen komen echter ook nog steeds in aanmerking want je geniet een erg brede, algemene opleiding.

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Plinius in de Keversstraat 26 in Tongeren.
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren