Studieaanbod:

Doorstroom

5 + 6 Latijn - moderne talen

 

 

Wat mag je verwachten:

In de pool Latijn openbaart de klassieke wereld zich volledig dankzij een waaier aan teksten uit diverse genres (epos, poëzie, drama, geschiedschrijving, retorische teksten, satire, filosofie) die terecht tot de wereldliteratuur worden gerekend. Je krijgt inzicht in de verschillende Latijnse genres en je verdiept je kennis over de maatschappij, cultuur en kunst van de Romeinen.

De antieke wereld vormt het uitgangspunt om te reflecteren over onze huidige samenleving, kunstuitingen en literatuur, en levert een waardevolle basis om de moderne talen beter te beheersen.

Je leert nauwgezet analyseren, kritisch nadenken en redeneren

In de studierichting Doorstroom 5 + 6 Latijn - moderne talen wordt de pool Latijn aangevuld met een stevige dosis moderne vreemde talen.

Naast 4u Frans en 3u Engels heb je ook 2u Duits en Spaans. In de taallessen besteden we veel aandacht aan communicatieve vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken).

We bestuderen ook taalfenomenen: je leert hoe talen opgebouwd zijn, en wat de verschillen en gelijkenissen zijn tussen de verschillende talen uit je opleiding.

Toekomstperspectieven:

De studie van het Latijn is een goede training in het nauwkeurig en logisch denken en dus een uitstekende voorbereiding voor elke vorm van wetenschappelijk onderzoek.

Deze richting biedt je dus een zeer brede en degelijke algemene vorming en bereidt je voor op een waaier aan hogere studies: Geschiedenis, Psychologie, Taal en Literatuur, Rechten, …

De pool moderne vreemde talen sluit aan bij de een brede waaier aan studiemogelijkheden, zowel aan hogescholen als aan universiteiten : taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, logopedie en audiologie, journalistiek, communicatiemanagement, toerisme-recreatie-, bedrijfs- en hotelmanagement …

Aangezien onze hedendaagse Europese samenleving voortdurend uitbreidt en communicatie een steeds belangrijkere plaats inneemt, kan het belang van een talendiploma moeilijk onderschat worden. Zowel de banksector, de industrie, de handel als het wetenschappelijk onderzoek zijn vragende partij naar menden die vlot meerdere talen kunnen spreken. Door de toenemende internationalisering en multiculturaliteit zal deze vraag in de toekomst enkel maar toenemen.

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Plinius in de Keversstraat 26 in Tongeren
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren