Studieaanbod:

Doorstroom

5 + 6 Economie - wiskunde

 

 

Wat mag je verwachten:

In de pool economie verwerf je inzicht in het economisch- maatschappelijk domein.

Het vak economie omvat twee componenten: algemene economie en bedrijfsbeleid.

Het onderdeel algemene economie maakt de samenhang duidelijk tussen de theoretische benadering in de cursus en het beschikbare cijfer- en feitenmateriaal uit diverse bronnen. Daarbij komen marktwerking (producentengedrag en prijsvorming) en marktregulering (monetair beleid en internationale economische relaties) aan bod.

In het luik bedrijfsbeleid worden alle facetten van een onderneming bestudeerd, zoals personeelsbeleid, management en de analyse van de jaarrekening.

In de studierichting Doorstroom 5 + 6 Economie - wiskunde wordt de pool economie aangevuld met 7u wiskunde.

Het programma wiskunde wordt gekenmerkt door veel diepgang met bijzondere aandacht voor bewijsvoering. Het onderwijs in de wiskunde klimt naar een hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

Toekomstperspectieven:

De uitgediepte studie van de economie en wiskunde bereidt in het bijzonder voor op studies in het academisch hoger onderwijs, zoals economische en toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen, handelsingenieur, bestuurskunde en publiek management.

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Ambiorix in de Moerenstraat 4 in Tongeren.
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren