Studieaanbod:

Doorstroom

5 + 6 Economie - moderne talen

 

 

Wat mag je verwachten:

In de pool economie verwerf je inzicht in het economisch- maatschappelijk domein.

Het vak economie omvat twee componenten: algemene economie en bedrijfsbeleid.

Het onderdeel algemene economie maakt de samenhang duidelijk tussen de theoretische benadering in de cursus en het beschikbare cijfer- en feitenmateriaal uit diverse bronnen. Daarbij komen marktwerking (producentengedrag en prijsvorming) en marktregulering (monetair beleid en internationale economische relaties) aan bod.

In het luik bedrijfsbeleid worden alle facetten van een onderneming bestudeerd, zoals personeelsbeleid, management en de analyse van de jaarrekening.

In de studierichting Doorstroom 5 + 6 Economie - moderne talen wordt de pool economie aangevuld met een stevige dosis moderne vreemde talen.

Naast 4u Frans en 3u Engels heb je ook 2u Duits en Spaans. In de taallessen besteden we veel aandacht aan communicatieve vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken).

We bestuderen ook taalfenomenen: je leert hoe talen opgebouwd zijn, en wat de verschillen en gelijkenissen zijn tussen de verschillende talen uit je opleiding.

Toekomstperspectieven:

De doorstromingsmogelijkheden na deze studierichting zijn uitgebreid, eigenlijk kan enkel voorbehoud gemaakt worden voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen.

Marketing, fiscaliteit en accountancy, vastgoed, logistiek management, verzekeringswezen of een professionele bachelor onderwijs zijn enkele logische vervolgopleidingen.

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Plinius in de Keversstraat 26 in Tongeren.
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren