Studieaanbod:

Doorstroom

3 + 4 Latijn

 

 

In de studierichting Doorstroom 3 + 4 Latijn krijgen leerlingen een brede algemene vorming en een pakket ‘gevorderde wiskunde’ in het specifiek gedeelte.

Wat mag je verwachten:

In de tweede graad gaan we thematisch en genregebonden aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven en krijgen we een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen focussen tevens op de ervaring van de lectuur, m.a.w. welke gevoelens en gedachten maakt dit bij hen los en hoe gaan ze hierover beargumenteerd in gesprek?

De leerlingen krijgen in het specifiek gedeelte het wetenschapsonderdeel ‘gevorderde wiskunde’. Dit is nieuw ten opzichte van de vroegere studierichting Latijn.

Deze studierichting spreekt leerlingen aan die ruim geïnteresseerd zijn in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven, de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu willen ontdekken, ervan genieten om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan,het als een uitdaging ervaren om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

In de pool Latijn leg je accenten via de opties STEM of Taal.

Toekomstperspectieven:

In principe mag je met een A-attest starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de derde graad.

De meeste leerlingen zullen echter na de tweede graad verder studeren in een doorstroom-richting:

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Plinius in de Keversstraat 26 in Tongeren.
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een gecombineerde afdrukbare .pdf met de lessentabellen downloaden voor Latijn - Klassieke talen in de eerste en tweede graad:

 

 

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren