Studieaanbod:

Doorstroom

3 + 4 Humane wetenschappen

 

 

De studierichting Doorstroom 3 + 4 Humane wetenschappen is er voor leerlingen die de mens en de maatschappij beter willen begrijpen.

Denk je graag na over je eigen gedrag en dat van anderen? Ben je betrokken bij wat er in de wereld gebeurt? Ga je graag op zoek naar verklaringen over mens en samenleving? Ben je geïnteresseerd in andere culturen? Boeien vakken als geschiedenis en levensbeschouwing jou? Ben je nieuwsgierig en kritisch ingesteld ten opzichte van de media? Dan is deze studierichting iets voor jou...

Wat mag je verwachten:

Kenmerkend voor deze richting zijn het vak sociale wetenschappen, waarin je verschillende culturen, de media, kunststromingen en de werking van politiek en recht bestudeert en het vak gedragswetenschappen, waarin je aan de hand van heldere voorbeelden en theorieën over het gedrag van mensen en de werking van emoties leert. Ook filosofie komt aan bod.

In de tweede graad Humane Wetenschappen maak je kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.

Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

In de studierichting Doorstroom 3 + 4 Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en sociale wetenschappen. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

In de pool Humane wetenschappen leg je accenten via de opties STEM of Taal.

Toekomstperspectieven:

In principe mag je met een A-attest starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de derde graad.

De meeste leerlingen zullen echter verder studeren in ASO 5 + 6 Humane wetenschappen

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Plinius in de Keversstraat 26 in Tongeren.
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren