Studieaanbod:

B-stroom

2 Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn

 

 

In de basisoptie B-stroom 2 Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn verdiepen de leerlingen zich in de domeinen voeding, verzorging, economie en toegepaste ICT (gefocust op toepassing in economie).

Economie en organisatie

Voor de pijler 'Economie en Organisatie' wordt aandacht geschonken aan het verder verkennen van de volgende thema’s:

In de B-stroom ligt de nadruk op de concrete taken en opdrachten binnen ‘ondernemingen en organisaties’.

Maatschappij en welzijn

Het welzijn van de mens staat hier centraal. De leerlingen maken kennis met een aantal basisbegrippen en  basistechnieken om het samenleven, de eigen gezondheid en de eigen levensstijl te verbeteren en in stand te houden.

Via eenvoudige opdrachten en praktische oefeningen leren ze hoe ze creatief met die welzijnsaspecten kunnen omgaan en hoe dat hun persoonlijke leven beïnvloedt.

Toekomstperspectief:

In principe mag je met een A-attest starten in elke richting van het BSO in de tweede graad.

De meeste leerlingen zullen echter na B-stroom 2 Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn verder studeren in:

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Ambiorix in de Moerenstraat 4 in Tongeren.
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren