Studieaanbod:

A-stroom

2 Moderne talen en wetenschappen

 

 

De basisoptie A-stroom 2 Moderne talen en wetenschappen is geknipt voor die leerlingen die zich willen verdiepen in interessante componenten van zowel de moderne talen als de exacte wetenschappen.

Moderne talen

De leerlingen leren meer te doen met taal.  Ze communiceren bedreven in veel verschillende situaties die met hun interesses te maken hebben, maar ook in situaties uit vele andere werelden.

Samen verkennen ze de samenleving aan de hand van taal: zoveel mensen, zoveel verschillende talen … Waar komen al die verschillen vandaan en waar dienen ze toe? Hoezeer lijken alle talen en culturen op elkaar?

In deze basisoptie worden de leerlingen beter in communicatieve en literaire vaardigheden. Ze beginnen bovendien een ontdekkingstocht in taal als wetenschap.

Wetenschappen

De leerlingen kijken onderzoekend naar de wereld. Vanuit verwondering gaan ze op zoek naar antwoorden voor vragen die ze zich stellen. Door te experimenteren, te observeren, terreinonderzoek uit te voeren, informatie te verwerven en te verwerken, leren ze om te gaan met wetenschappelijke vaardigheden. Zo komen ze tot betrouwbare en verifieerbare verklaringen voor de onderzochte verschijnselen. Hierbij doen ze ook een beroep op wiskundige en computationele vaardigheden. Ze leren de onderzoeksresultaten zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren en te motiveren.

Toekomstperspectieven:

In principe mag je met een A-attest starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de tweede graad.

De meeste leerlingen zullen echter na A-stroom 2 Moderne talen en wetenschappen verder studeren in het ASO.

Je hebt keuze uit:

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Ambiorix in de Moerenstraat 4 in Tongeren.
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren