Studieaanbod:

A-stroom

2 Maatschappij en welzijn

 

 

In de basisoptie A-stroom 2 Maatschappij en welzijn staat het welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij, centraal. De leerlingen maken kennis met een aantal basisbegrippen en basistechnieken om het samenleven, de eigen gezondheid en de eigen lifestyle in de huidige, diverse maatschappelijke context te optimaliseren en in stand te houden.

De leerlingen worden bewustgemaakt en ertoe aangezet om te werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging,… Bovendien leren ze via eenvoudige opdrachten en praktische oefeningen hoe ze creatief met die welzijnsaspecten kunnen omgaan en hoe dat hun persoonlijke lifestyle beïnvloedt.

De leerlingen leren om te gaan met de anderen en ze leren in die omgang elementaire sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Deze basisoptie richt zich vooral tot leerlingen die sociaal voelend zijn en heeft als doel hen te laten kennismaken met verschillende contexten waarin maatschappij en welzijn een belangrijke rol spelen.

Toekomstperspectieven:

In principe mag je met een A-attest starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de tweede graad.

De meeste leerlingen zullen echter na A-stroom 2 Maatschappij en welzijn verder studeren in:

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Ambiorix in de Moerenstraat 4 in Tongeren.
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren