Studieaanbod: eerste graad

 

 

In GO! Atheneum Tungrorum zijn alle leerlingen gelijkwaardig en verdienen ze alle kansen. Daarom kiezen wij ervoor om de studiekeuze zo lang mogelijk uit te stellen.

Een goede studiekeuze maken is niet vanzelfsprekend. En toch gaat het om een belangrijke keuze die je toekomst bepaalt. Het is dus meer dan normaal dat je wat tijd nodig hebt om te ervaren welke richtingen jou liggen.

Brede eerste graad: accent op talent!

In de brede eerste graad kunnen de leerlingen in de A en B-stroom proeven van uitgebreide leerpakketten, waarin ze actief en naar hun eigen mogelijkheden hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Wij ijveren er bovendien voor dat elk kind de kans krijgt om zichzelf, op basis van zijn achtergrond, interesses en toekomstdromen, ten volle te ontplooien. Want elke jongere moet zijn talenten kunnen ontwikkelen en succes kunnen ervaren. Alleen zo kan hij of zij vanaf de tweede graad stilaan een doordachte en bewuste studiekeuze maken. De verschillende studierichtingen in de tweede en derde graad die zowel doorstromingsgericht als arbeidsmarktgericht zijn, sluiten immers naadloos aan op de eerste graad.

De eerste graad vormt de overgang tussen de lagere school en de tweede graad, waarin de leerling een meer definitieve studiekeuze maakt. Kenmerkend voor onze eerste graad is dat je een zeer ruime opleiding krijgt die alle opties zoveel mogelijk openhoudt.

In het eerste jaar maakt iedere leerling die kiest voor 1A Talentenmodules een boeiende talentenreis doorheen 4 belangstellingsgebieden. Kies je echter voor Latijn, dan krijg je een grondige voorbereiding door wekelijks 4u Latijn te volgen.

n het tweede jaar gaan we dieper in op de verschillende talenten. We versterken de aandacht voor je studieattitudes. De opties in het tweede jaar van de 1ste graad zijn aanzetten, proevertjes. Mede dankzij de talentenmodules leer je de juiste keuze te maken. In het 2de jaar probeer je die keuze uit, ga je dieper in op een van je talenten.

Aan het eind van het 2de leerjaar krijgen de leerlingen de nodige informatie over de studiekeuze in de 2de en derde graad. Je kan immers nog alle kanten uit!

Oog voor leercomfort:

Alle leerlingen zijn gelijk, maar toch ook anders. Elk kind heeft een eigen aanpak nodig om op die manier zoveel mogelijk leerwinst te boeken. Dit is enkel mogelijk in een veilige en aangename schoolomgeving. We delen onze klassen zo in dat elke leerling zoveel mogelijk individueel kan begeleid worden. Leerlingen en leerkrachten moeten zich goed voelen op school, want wat we graag doen, doen we beter.

Goede ondersteuning:

Loopt het voor Nederlands of Wiskunde soms wat minder vlot? Met een extra uurtje les zorgen we dat je zeker mee bent voor de toekomst.

Wie een extra uitdaging wil aangaan, kan terecht in de STEM-klas waar we met Lego Mindstorms onze grenzen verleggen.

En in het klasuur van het eerste jaar staat de klastitularis je met raad en daad bij, helpt je praktische problemen op te lossen en gaat met jou op zoek naar je ideale studiekeuze.

Locatie:

De lessen van de 1ste graad vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Ambiorix in de Moerenstraat 4 in Tongeren.

Onze studiemogelijkheden in de eerste graad zijn:

 

1ste leerjaar - brede eerste graad

A-Stroom

 

B-Stroom

 

2de leerjaar - eerste graad

A-Stroom

 

B-Stroom

 

 

Copyright © 2019 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren