Studieaanbod:

BSO 7 Secundair Onderwijs - Hoger Onderwijs

 

 

De brug van BSO naar hoger onderwijs

Heb je een bso-opleiding achter de rug, maar wil je toch graag verder studeren? Dan is het schakeljaar BSO 7 Secundair Onderwijs - Hoger Onderwijs de ideale voorbereiding op een bacheloropleiding in het hoger onderwijs.

Je krijgt een doorgedreven basisvorming wiskunde, talen, wetenschappen,... Je leert ook hoe je je leervaardigheden kan verbeteren.

De beroepsvaardigheden die je de voorbije jaren hebt aangeleerd zijn zeker niet verloren. Maar hoger onderwijs vraagt nog bijkomende vaardigheden zoals meer theorie en een minder praktijkgerichte benadering van de dingen die je in het verleden geleerd hebt. Dit heb je nodig om naar het hoger onderwijs te kunnen. We verhogen het werkritme stelselmatig waardoor je op het einde het leerritme van het hoger onderwijs aankan.

Zowel het klassikaal als persoonlijk werkritme ligt hier aanzienlijk hoger dan in een specialisatiejaar van het BSO-niveau.  Er wordt getracht je als leerling te brengen op het niveau van de TSO-eindtermen voor o.a. talen, de wiskundige en wetenschappelijke vorming.

Om dit te bereiken stellen we alles in het werk om zowel je kennis, vaardigheden als je attitude aan te scherpen. BSO 7 Secundair Onderwijs - Hoger Onderwijs is meteen opgevat als hoger onderwijs. Je wordt gecoacht en opgevolgd door de leraren.

Je behaalt het diploma secundair onderwijs indien je slaagt.

Voor wie?
Hoe kan je je inschrijven?

We vragen je eerst een vragenlijst in te vullen als screeningsinstrument en voorbereiding voor een intakegesprek. 

Hieronder kan je een intakevragenlijst invullen:

 

 

Voor het intakegesprek breng je je studieresultaten (synthese-rapporten) van de laatste 4 schooljaren mee. 

Tijdens dit intakegesprek wordt er aan de hand van je studieloopbaan en je ingevulde vragenlijst nagegaan of je beschikt over voldoende theoretisch-intellectuele capaciteiten en over de nodige motivatie om dit schakeljaar BSO 7 Secundair Onderwijs - Hoger Onderwijs te kunnen aanvatten.

Toekomstperspectieven:

Het diploma van het secundair onderwijs dat na elk derde leerjaar van de derde graad BSO kan behaald worden, opent voor jou extra tewerkstellingsperspectieven in parastatalen,overheidsinstellingen enz... Dit speciale jaar heeft haar volle en oorspronkelijke waarde, namelijk de getuigenis van het feit dat je geacht wordt enige vorm van hoger onderwijs aan te kunnen.

Als afgestudeerde van dit studiejaar kan je aan de slag in het hoger onderwijs op een bachelorniveau. Je kiest best een studierichting die nauw aansluit bij je vooropleiding in het BSO.

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Plinius in de Keversstraat 26 in Tongeren.

Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2022 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren