Studieaanbod:

ASO 5 + 6 Economie - wetenschappen

 

 

Wat mag je verwachten:

In de pool economie verwerf je inzicht in het economisch- maatschappelijk domein.

Het vak economie omvat twee componenten: algemene economie en bedrijfsbeleid.

Het onderdeel algemene economie maakt de samenhang duidelijk tussen de theoretische benadering in de cursus en het beschikbare cijfer- en feitenmateriaal uit diverse bronnen. Daarbij komen marktwerking (producentengedrag en prijsvorming) en marktregulering (monetair beleid en internationale economische relaties) aan bod.

In het luik bedrijfsbeleid worden alle facetten van een onderneming bestudeerd, zoals personeelsbeleid, management en de analyse van de jaarrekening.

In de studierichting ASO 5 + 6 Economie - wetenschappen wordt de pool economie aangevuld met 5u wiskunde en 7u wetenschappen.

In de lessen wetenschappen leer je abstract en formeel denken en verwerf je de nodige maturiteit
om zelfstandig te redeneren en handelen. Daarnaast leer je elementaire meetinstrumenten hanteren, proeven uitvoeren en wetenschappelijke verslagen opstellen.

Deze studierichting legt de klemtoon op het aanleren van een wetenschappelijke denkwijze gekenmerkt door zin voor kritiek, objectiviteit, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid.

Extra studieaanbod:

Vanaf 01 september 2019 zijn er in alle studierichtingen van ASO 5 + 6 ook nog 2u of 3u vrije ruimte te kiezen. Dit zijn vrije keuzevakken met diverse onderwerpen.

In ASO 5 + 6 Economie - wetenschappen zijn dit 2u die te kiezen zijn uit volgende vakken:

Seminarie 2u:

Meer informatie over elk keuzevak op zich kan je vinden op:

 

 

Toekomstperspectieven:

De verdere studiemogelijkheden zijn uitgebreid: je kan een studierichting kiezen in het academisch onderwijs (bv. economische en toegepaste economische wetenschappen, medische en paramedische wetenschappen) of het hoger professioneel onderwijs (bedrijfskunde, handels- wetenschappen, gezondheidszorg).

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Plinius in de Keversstraat 26 in Tongeren
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2020 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren