Studieaanbod:

ASO

4 + 5 + 6 Humane wetenschappen

 

 

Kenmerkend voor ASO 4 + 5 + 6 Humane wetenschappen zijn het vak cultuurwetenschappen, waarin je verschillende culturen, de media, kunststromingen en de werking van politiek en recht bestudeert en het vak gedragswetenschappen, waarin je aan de hand van heldere voorbeelden en theorieën over het gedrag van mensen en de werking van emoties leert.

Wat mag je verwachten:

In het ASO 4 Humane wetenschappen maak je kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.

Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Je legt accenten via de opties STEM of 'Taal en cultuur'.

In ASO 5 + 6 Humane wetenschappen worden de specifieke vakken verder uitgediept.

Binnen Cultuurwetenschappen bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving:

In het vak Gedragswetenschappen bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort:

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Extra studieaanbod:

Vanaf 01 september 2019 zijn er in alle studierichtingen van ASO 5 + 6 ook nog 2u of 3u vrije ruimte te kiezen. Dit zijn vrije keuzevakken met diverse onderwerpen.

In ASO 5 + 6 Humane wetenschappen zijn dit 2u + 1u die te kiezen zijn uit volgende vakken:

Seminarie 2u:

Seminarie 1u:

Meer informatie over elk keuzevak op zich kan je vinden op:

 

 

Toekomstperspectieven:

De mogelijkheden na deze studierichting zijn ruim. Enkel verder studeren in wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident.

De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger professioneel (studiegebieden Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs) en het academisch onderwijs (sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis, communicatiewetenschappen, criminologie, ...).

De lessen vinden plaats op GO! Atheneum Tungrorum - campus Plinius in de Keversstraat 26 in Tongeren.
Meer info over het lessenpakket? Hieronder kan je een afdrukbare .pdf met de lessentabel downloaden:

 

 

 

Copyright © 2021 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren