Extra studieaanbod:

Vrije ruimte

 

 

Vanaf 01 september 2019 zijn er in alle studierichtingen van ASO 5 + 6 ook nog 2u of 3u vrije ruimte te kiezen. Dit zijn vrije keuzevakken met diverse onderwerpen.

Onze school geeft letterlijk en figuurlijk vrije ruimte aan vele boeiende kennisdomeinen. Het complementaire gedeelte van de verschillende studierichtingen wordt bij ons immers ingevuld door keuzevakken, die naast de traditionele vakken het wereldbeeld van onze leerlingen willen verruimen of de mogelijkheid geven zich net te verdiepen in het studiegebied.

De keuze ligt bij hen om zo aandacht te krijgen voor hun eigen interesses. De nadruk wordt gelegd op creativiteit, authenticiteit en samenwerkend leren. De leerlingen kunnen zelf uit de voorgestelde modules hun keuze bepalen. Op basis van een eerste verkenning bij de leerlingen (via keuzelijst), wordt bepaald welke modules effectief worden ingericht.

Evaluatie gebeurt op permanente basis, bijvoorbeeld door middel van een eindwerk, reflectierapport, logboek, paper, etc.

Tijdens het schooljaar 2020 - 2021 worden onderstaande modules voorgesteld:

Seminarie 2u:

Seminarie 1u:

Hieronder volgt een omschrijving van elke module zodat je weet wat je zoal kan verwachten

Seminarie 2u

Go4ondernemen

Onze economie heeft ondernemers nodig! Ondernemers zijn de drijfkracht van onze economie omdat ze zorgen voor werkgelegenheid, welvaart, innovatie en persoonlijke groei. Dat laatste is een belangrijke factor, niet iedereen wordt met het ondernemers-gen geboren, maar het kan wel zijn dat je het voelt kriebelen om verder te studeren in een economische richting of een eigen project op te starten. Dan is Go4ondernemen iets voor jou.

In dit seminarie bekijken we wat er nodig is om een onderneming te starten. Welke vaardigheden, attitudes, waarden, … je al bezit en welke nog bijgebracht moeten worden. Hier passeert ook een streepje theorie omdat er een aantal formaliteiten zijn binnen een onderneming waar je niet omheen kan.

Het tweede deel later in het schooljaar is specifiek bedoeld om je zin voor initiatief, creativiteit en/of verantwoordelijkheidszin aan te wakkeren. Dit gebeurt door de theorie om te zetten in praktijk.

Minionderneming

Als deelnemer van een minionderneming wordt van jou verwacht dat je buiten de seminarie-uren ook bereid bent om te werken aan de minionderneming. Er zullen op de middag of na school vergaderingen en verkoopmomenten worden gepland.

Dit seminarie is vooral geschikt als je later een economische richting wil volgen in het hoger onderwijs.

Het project minionderneming wordt begeleid door vzw Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen).

Je kruipt in de huid van een ondernemer en richt met je klasgenoten een minionderneming op waarbij jullie een product of dienst kiezen die wordt gecommercialiseerd.

Binnen de minionderneming heb je diverse activiteiten zoals solliciteren voor een bepaalde functie binnen de minionderneming, verkopen van aandelen, vergaderen met de groep over de activiteiten binnen de minionderneming, aandeelhoudersvergaderingen organiseren,…

Je werkt het commercieel luik van de minionderneming uit en organiseert verkoopmomenten. En natuurlijk maak je ook de boekhouding sluitend.

De inhoud van deze module is praktisch. Je bent constant aan het werk met je mede miniondernemers. Je leerkracht is enkel een leercoach. In functie van bepaalde activiteiten zijn er wel oefenmomenten voorzien, zoals aanleren van verkooptechnieken en spreekvaardigheden.

Spaans

Wanneer je Spaans kan spreken kun je wereldwijd met ongeveer 500 miljoen mensen communiceren. Bedenk hoeveel carrièremogelijkheden je dit geeft. En als je wil reizen naar Spanje of Latijns- Amerika zal een beetje kennis van de Spaanse taal je een eind op weg helpen.

Door Spaans te kiezen, zal er een nieuwe wereld voor je opengaan, zowel letterlijk als figuurlijk. Spaans leren is immers niet alleen steeds belangrijker geworden op gebied van internationale economie, het geeft je ook toegang tot een bloeiende literatuur, een breed culturele geschiedenis en een fascinerende actualiteit. De Spaanse passie voor het leven is besmettelijk en wanneer je eenmaal begint met de taal te leren en kennismaakt met de cultuur, wil je nooit meer stoppen.

Aan de hand van praktijkgerichte dialoogjes, themasites, beeld- en geluidsmateriaal maken jullie kennis met de Spaanse taal. De nadruk ligt op het communicatieve, zodanig dat jullie op het einde van de module over een zekere basis beschikken om jullie in reële situaties uit de slag te trekken. Ook het culturele aspect komt ruim aan bod.

STEM

Wil jij deelnemen aan het ingangsexamen arts-tandarts? Zijn farmaceutische wetenschappen iets voor jou? Heb je het bloed van een bio-ingenieur? Heeft de zwaartekracht geen geheimen voor jou? Of wil je een topscore behalen op de Fysica en Chemie Olympiade?

Tijdens de lessen STEM worden jullie voorbereid op verdere studies, al dan niet in een richting met veel of weinig wetenschappen.

In deze module gaan we dieper in op natuurkundige en chemische onderzoeksvragen. Jullie zullen uitgedaagd worden om het hoofd te breken over vraagstukken met een 'sterretje' (extra moeilijk dus).

We bereiden ons ook voor op de Fysica en Chemie Olympiade. Deelname is dus verplicht.

Wiskunde

Leerlingen met een basispakket van 3u wiskunde per week, die zich met het oog op studies hoger onderwijs wensen te verdiepen in de leerstof met een aantal uitbreidingen kunnen in dit seminarie terecht.

Tijdens één van de twee lesuren seminarie wordt de uitbreidings- en verdiepingsleerstof uit het leerplan voor de derde graad ASO gebruikt. We behandelen:

In het andere uur worden een aantal specifieke onderdelen van de wiskunde uitgelicht:

De specifieke onderdelen kunnen per schooljaar verschillen en zullen in samenspraak met de deelnemers aan het seminarie bepaald worden. We gaan met deze onderwerpen projectmatig aan de slag.

Seminarie 1u

Argumentatieleer

Redeneren doen we allemaal, doen we elke dag en vaak onbewust.

Voor juristen is redeneren een noodzakelijk onderdeel van de beroepspraktijk, of zijn nu recht maken, recht spreken, recht toepassen of recht commentariëren. Maar ook in het dagelijkse leven is het belangrijk je vraag of stelling kracht bij te zetten door goede argumenten en een goed gestructureerde argumentatie.

Hoe kan je iemand overtuigen? Welke technieken kan je daarvoor gebruiken? In het seminarie argumentatieleer leer je de knepen van het argumenteren. En binnen de kortste keren praat je de leerkracht onder tafel met je sterke argumentaties.

Dit seminarie komt je later zeker van pas om bv. presentaties te maken, papers te schrijven,….

Geestig? Psychologie

Wil je later graag studies psychologie aanvatten, maar twijfel je omdat het een sprong in het onbekende is? Ben je geboeid door fenomenen zoals groepsdruk, optische illusies, IQ, (leer)stoornissen? Dan is deze Inleiding tot de Psychologie zeker iets voor jou.
 
Je maakt kennis met het begrip psychologie, clichébeelden over een psycholoog en het verschil met mensenkennis. 
Je leert de verschillende domeinen kennen binnen de psychologie: wat is klinische, biologische, sociale,… psychologie?

Je leert meer over beroemde experimenten zoals de hond van Pavlov en de kat van Thorndike, je verwerft inzicht in waarneming en illusies. Je komt meer te weten over intelligentie en verschillende types 'leerders' alsook over leerstoornissen, eetstoornissen,…

 

Copyright © 2022 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren