Atheneum Tongeren en GO! technisch atheneum Tongeren Campus Plinius
werden samengevoegd tot een nieuwe school met de naam GO! Atheneum Tungrorum
De school heeft volgende structuur:

 

GO! Atheneum Tungrorum - Campus Ambiorix

1ste graad A-stroom en B-stroom

Moerenstraat 4
3700 Tongeren
012 39 89 30
ambiorix@atheneumtungrorum.be

 

GO! Atheneum Tungrorum - Campus Plinius

2de en 3de graad ASO TSO BSO

Keversstraat 26
3700 Tongeren
012 23 24 26
plinius@atheneumtungrorum.be

 

Inschrijven kan vanaf 19 augustus 2019 elke weekdag
van 9.00u tot 16.00u op beide campussen.

 

Nieuws en komende activiteiten

 

 

GO! Atheneum Tungrorum in Tongeren biedt algemeen-, beroeps- en technisch secundair onderwijs aan. Het is een school vol leven en initiatieven.
Respect, ambitie en betrokkenheid vormen de rode draad in het schooltraject en helpen de jongere zich voor te bereiden tot een sterke speler in een complexe samenleving.
Onze school staat voor modern en kwaliteitsvol onderwijs, mee met de tijd. Discipline en stiptheid, participatie en dialoog zijn sleutelwoorden op onze school.
Naast een stevige cognitieve basis besteden we veel aandacht aan het bijbrengen van attitudes, vaardigheden en competenties. Een geïntegreerde en goed gestructureerde leerlingenbegeleiding met een efficiënte leer- en onderwijsloopbaanbegeleiding zorgt voor een optimale voorbereiding op verdere studies in het hoger onderwijs.
De schoolcultuur van GO! Atheneum Tungrorum is trouw aan het pedagogisch project van het GO! en stelt de ontwikkeling van de lerende centraal. Een breed zelfbeeld helpt de jongere inzicht te krijgen in eigen talenten. Een divers leerparcours daagt de jongere uit zichzelf ten volle en maximaal te ontwikkelen. Via motiverend leren in een uitdagende leeromgeving begeleiden we de lerende in zijn ontwikkeling.
De positieve schoolsfeer versterkt bij de leerlingen hun 'geloof in eigen kunnen' en dat is voor onze school erg belangrijk.

 

Copyright © 2019 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren

 

Website design: www.deltagraphic.be